Blogi

24. tammi, 2017

Olen käynyt harvoin nettisivuillani, mutta työ kentällä on ollut aktiivista.

Olen ollut kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa ja nyt olen ehdolla uusissa kunnanvaaleissa. Tänä vuonna on myös Tehyn vaalit, mihin minua on pyydetty mukaan.

Eilen illalla oli pitkä kunnanhallitus, jossa keskustelimme Joutsan vanhusten palvelurakenteesta, jonka johdosta kirjoitin mileipidekirjoituksen paikalliseen lehteen. Kirjoitus näkyy blogissani.

Hyvää talven jatkoa kaikille!

24. tammi, 2017

TURVALLINEN VANHUUS

 

Vanhusten määrä kasvaa, ihmiset elävät pitempään. Ihmiset ovat tutkimuksen mukaan ikääntyneenä aktiivisempia, mutta Suomessa on suuria alueellisia eroja. On hienoa, että ihmiset pystyvät elämään kotona pitempään ja omaishoidon sekä kotipalvelun turvin sitä voidaan turvata, kun vanhuksen omat voimavarat eivät riitä kaikkeen arkipäiväiseen toimintaan.

Aktiivisen vanhenemisen monimuotoisuus; tavoitteet, toimintakyky, toiminta ja koetut toimintamahdollisuudet vaikuttavat paljolti vanhenemisen positiivisuuteen. Mitä pitempään ihminen pysyy terveenä ja saa vaikuttaa omaan elämänkulkuun niin se tuo mukanaan positiivista aktiivista vanhenemista.

Kun ihmisen toimintakyky laskee ja sairaudet tuovat mukanaan elimistön heikkenemistä, voidaan turvata kotihoitoon. Kotihoidolla pyritään hyvää vanhusten hoitoon kotona, mutta monesti takana on kustannusten alentamisen tarkoitus kunnassa. Kotihoidon myötä monilla vanhuksilla pystytään turvaamaan kotona asuminen, mutta jos vanhuksen elinpiiri rajoittuu vain makuuhuoneeseen ja ehkä keittiöön niin silloin kotihoito ei ole se paras vaihtoehto. Rajoittunut elinpiiri on tae huonolle elämänlaadulle.

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu iäkkäille ja sairaille vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja hoivaa eivätkä pärjäisi kotona. Pitkäaikaishoidon yleisenä tavoitteena olisi järjestää vanhuksille kodinomainen ja yksityisyyttä kunnioittava asuinympäristö, joka edistäisi myös kuntoutumista ja omatoimisuutta. Nykyään puhutaan  tehostetutusta palveluasumisesta sekä paljon puhutuista laitospaikoista, joista monessa kunnassa pyritään nyt eroon.  Ainoastaan lääketieteellisellä diagnoosilla tai turvallisuus-sanalla heltiää nykyään laitospaikka vanhukselle.

Mutta vanhus tarvitsee turvallisuutta ja vanhuksella on varmasti monia lääketieteellisiä diagnooseja silloin, kun käsi ei kykene enää viemään ruokaa suuhun tai vanhus ei saa siirrettyä itseään suihkuun. Monesti vanhuksen dementiasairaudet tai muut neurologiset sairaudet tekevät huononnusta siinä määrin, että on parempi jonkun muun huolehtia vanhuksen lääkityksestä ja olla läsnä samassa rakennuksessa.

Eikö meidän pidä lähteä siitä, että jokaisella Joutsalaisella on oikeus hyvään vanhuuteen ja turvalliseen ikääntymiseen. Laitoshoidon eri tasoista sekä riittävästä henkilöstöstä tulee huolehtia. Palveluyksiköiden yksityistämisellä annamme alun palapelimaiselle toiminnalle, joka ei turvaa hyvää terveydenhuollon kehitystä ja saumatonta yhteistyötä.

18. kesä, 2015

Julkisuudessa on paljon keskusteltu siitä kuinka omaisten tulisi ottaa vastuu vanhusten hoidossa ja kuntien pitäisi purkaa laitosasumisen paikkoja. Vanhus voidaan hoitaa kotona omaishoidon tuen turvin. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus ja sitä myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Väestön keski-iän noustessa yksinäisiä ja huonokuntoisia vanhuksia on tulevaisuudessakin ja sen varaan ei voi laskea, että kaikki vanhukset pärjäävät sairaana yksin kotona tai omaisen kanssa. Kotihoidossa hoitajilla on kiire ja hoitajilla on paljon sairaslomia. Kansansairauksien lisääntyminen, syrjäytyminen, työvoiman vähentyminen ja siiloutunut palvelujärjestelmä lisäävät potilasvahinkoja ja heikentävät kokonaisuudessaan potilasturvallisuutta.

Hyvin johdettu hoitotyö parantaa potilasturvallisuutta vähentäen esim lääkehoitoon liittyviä virheitä, infektioita, kaatumisia ja painehaavaumia. Hyvin johdettu hoitotyö edistää myös uusien hoitokäytänteiden käyttöönottoa, ja vähentää mahdollisten uusien hoitojaksojen uusiutumista. Onnistunut johtaminen luo kustannussäästöjä, luo potilasturvallisuutta, parantaa työssäpysymistä ja työhyvinvointia. Hyvin koulutetun henkilöstön työssä pysyminen on erityisen tärkeää, jotta laadukasta hoitoa pystytään takamaan myös lähivuosina.

Kunnan kotipalvelu tulee toteuttaa niin että kunta voi osoittaa riittävät resurssit eettisesti päivänvaloa kestävän kotihoidon toteuttamiseksi. Organisaation johdossa pitää korostua osaamisen, koulutuksen ja työelämän käytäntöjen tunteminen. Oman alueensa asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen pitää nyt keskittyä määrittämään tavoitteet lähipalveluille ja asiakkaan hoidon laadulle ja vaikuttavuudelle niin että potilasturvallisuuslain pykälät toteutuvat. Uudistuvissa rakenteissa mielekkäiden tutkimushankkeiden tai hoitomallien käynnistäminen(kotisairaala) edellyttää tiivistä vuoropuhelua monien tahojen kanssa. Koska hoitotyö on keskeinen osa moniammatillisesti toteutuvia sos- ja tervpalveluja, on hoitotyön johtajien asiantuntijuus tärkeä elementti organisatiossa.

6. touko, 2015

Vaalipäivänä kävin äänestämässä. Viestejä tuli kovasti,  kaverit jännäävät puolestani. Illalla meille kokoontui parikymmentä ihmistä, söimme ja jännäsimme televisiosta tuloksia.

Ennakkoääniä tuli hyvin ja pikkuhiljaa ääniä tuli vaan enemmän. Itse luulin, että saan ääniä noin 500, mutta äänet nousivat ja sain illan tuloksena 998 ääntä! Hieno saavutus!

Seuraavana päivänä sain lehdestä lukea, kuinka minua oli Keski-Suomessa äänestetty. Jyväskylästä sain mahtavimman äänipotin, kiitos siitä!

 

Tarkastuslaskennassa sain vielä pari ääntä ja nyt olen siis saanut eduskuntavaaleissa 2015 kaikenkaikkiaan 1000 ääntä! Kiitos kuuluu minua äänestäneille ja hyvälle tukijoukolle!

 

Nyt työ jatkuu. Olin eilen Keski-Suomen keskustan piirihallituksen kokouksessa. Ehdokkaita kiitettiin hyvästä tuloksesta, saimmehan Keski-Suomeen Keskustalle 4 paikkaa. Ja kohta alkaa kunnallisvaaliaika.....

Hyvää kevään jatkoa kaikille ja ollaan yhteydessä!

18. huhti, 2015

Huomenta Keski-Suomi!

Tänään ehdokkaan viimeinen reissupäivä ehdokkuusmatkassa. Lähden Jämsään, klo 9 siellä, Keuruulla noin klo 11 ja jos ehdin niin käyn vielä Jyväskylän kävelykadulla keskustan teltalla.

Näin Keski-Suomen päivänä voi sanoa, että meillä on hieno maakunta. Olen käynyt jokaisessa kunnassa ehdokkuusmatkalla ja olen tavannut paljon hienoja ihmisiä. Jyväskylän keskustassa ihmisiä puhututtaa maailman meno ja terveyssektori ja kaupungin ulkopuolella ihmisiä puhututtaa samat asiat ja vielä maaseudun autioituminen. Toivottavasti seuraavat suuret linjaukset eivät näivetytä maaseutuja entisestään. Ihmiset, joita olen tavannut, ovat onnellisia vaikka ihan kaikki palvelut eivät ole lähellä. Tärkeitä asioita ovat peruspalvelut ja terveyspalvelut, kunhan ne pysyisi.

Eilen keskustelin SPR:n vapaaehtoisen kanssa. SPR Jyväskylän ensiapuryhmässä on vetovoimaisuutta, kun Jyväskylä on iso opiskelijakaupunki ja nuorta porukkaa riittää. Mutta SPR:n vapaaehtoisuutta tarvitaan myös maaseudulla ja toivotaan, että saadaan hyvä Keski-Suomi pysymään vireänä myös muuallakin kuin kaupungissa.

Keski-Suomessa on panostettu koulutukseen ja toivotaan, että toisen kouluasteen kehitys ja lukio-asiat pysyvät suht ennallaan. Nuorisossa on tulevaisuuden toivo ja koulutuksen kautta saamme monet nuoret kehittymään taitaviksi ammattilaisiksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sai tässä vuoden vaihteessa tunnustuksen, koulutuksen laatuleiman. Simulaatiokeskus, tietotaitopaja, tunnustettiin Euroopassa laadukkaaksi opetuksen kehittämiskeskukseksi ja tämä laadun leïma on meillä nyt neljä vuotta. Keski-Suomen sairaala on ainut sairaala Suomessa, joka on saanut koulutuksen laatuleiman.

Uudenlaiset oppimisympäristöt ovat kehittyneet monissa paikoissa. Sairaaloissa annetaan simulaatiokoulutusta monissa aiheissa, jotta työtä voidaan tehdä potilasturvallisesti. Kouluissa on rakennettu viihtyisiä oppimistiloja ja opetuksessa käytetään oppimisen edistämiseksi erilaisia toimintamuotoja. Koulutus tuottaa hyvän pohjan monelle asialle!

Toivotan meille kaikille hyvää Keski-Suomen päivää!