20. helmi, 2019

Palokunnan ensivastetoiminta

Olen seurannut vuosia palokunnan ensivastetoimintaa omalla seudullani ja nähnyt tämän merkityksen potilaan avun saamisessa. Alueelliset erot näkyvät hälytystilastoissa; Keski-Suomessa ensivastetehtävien osuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella oli 5.7%, kun esim. viereinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käytti ensivastetta 13.5%. Luvut ovat vuodelta 2017, jolloin koko maassa pelastuslaitokset suorittivat 24 321 tehtävää. Tehtävien määrä on noussut tasaisesti ja keskeisempinä syinä pidetään väestön ikääntymistä ja aviohoitopainoitteisten hoitomuotojen kehittymistä.

Ensivasteen merkitys on tärkeä esim. haja-asutusalueella. Ensivasteen tarkoitus on lyhentää hätätilapotilaan tavoittamisviivettä ja aloittaa yksinkertaiset hätäensiaputoimenpiteet ja näillä  henkeä pelastavilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa positiivisesti potilaan selviytymiseen. 

Ensivastetoimintaa on kehitetty hienosti Keski-Suomessa, joka sisältää hyvän koulutuskonseptin palokuntalaisille. Pidetään yllä tämä hieno järjestelmä sekä tiheä asemaverkosto, jotta meidän on hyvä asua, myös kaupungin ulkopuolella, turvallisesti!