20. helmi, 2019

Pääkirjoitus ItäHäme- lehdessä 16.2.2019

Myrskyn silmässä on tyyntä. Joutsassa on kohistu kuukausia väitetyistä epäkohdista perusturvalautakunnan työskentelyssä ja maanantaina koittaa totuuden hetki. Silloin valtuusto päättää, onko koko lautakunta syytä erottaa. Mutta lautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.) ottaa asian rauhallisesti. Hovila suhtautuu puheenjohtajuuteensa ammattimaisesti, ei tunteella. Hän ei ole menettänyt ristiriitojen takia yöuniaan, mutta yhdestä asiasta hän on hyvin varma.

– Mielestäni lautakunnan erottamisella ei saada kaikkia asioita kuntoon. Sen sijaan voitaisiin käyttää ulkopuolista selvittäjää, jollaisia käytetään työelämässä.

 

Lautakunnan työskentelyä on syytetty sekä lamaantuneeksi että riitautuneeksi. Lautakunnan jäsenen Kalle Willmanin (vihr.) on kerrottu häirinneen vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kalliota sekä kokouksissa että sähköpostin välityksellä. Hovila sanoo, että hän ei voi tietää mitä lautakunnan jäsenten välillä tapahtuu kokousten ulkopuolella. Entä onko häirintää ilmennyt kokouksissa Hovilan havaintojen mukaan?

– Ei. Lautakuntaa pidetään riitaisana, vaikka kokouksissa olemme vain keskustelleet asiakkaiden (vanhusten) turvallisuudesta.

Juuri potilasturvallisuus on Hovilan ykkösprioriteetti. Se on luonnollista, sillä hän työskentelee sairaanhoitopiirin kouluttajana ja potilasturvallisuus on yksi hänen vastuualueistaan. Hovilan mielestä vanhusten hoiva tulisi järjestää eri tavalla kuin nyt tehdään.

– Nyt vanhukset kuuluvat sosiaalitoimen alle, eli päätökset heidän hoivastaan tehdään poliittisin perustein. Minun mielestäni vanhustenhoito kuuluisi maakunnalliselle terveydenhuoltosektorille, koska vanhuksilla on sairauksia. Heidän toimintakykyään pitäisi arvioida moniammatillisesti.

 

Joutsassa tehdään parhaillaan poliittisin perustein päätöstä siitä, mitä toimintoja uuteen sote-keskukseen sijoitetaan. Valtuusto saa maanantaina eteensä esityksen, jonka mukaan sakuko-osasto eli vuodeosasto sijoitettaisiin palvelukeskus Jouseen.

– Hyväksyn demokraattisen päätöksen. Mutta jos sakuko päätetään sijoittaa Jouseen, puitteet pitää keskustella kuntoon ammattilaisten kanssa. Sakuko-osastolla on paljon muitakin kuin vanhuksia, ja ihmiset ovat siellä eri syistä. Infektioiden leviämisen kannalta sakuko ja palvelukeskus samassa rakennuksessa on riski.

 

Lautakunnassa eripuraa on herättänyt erityisesti tapaus mittaristo. Mittariston perusteella vanhuksen toimintakyky pisteytetään, ja pistemäärän perusteella hänelle joko myönnetään tai ei myönnetä hoivakotipaikkaa. Pistemäärät vaikuttavat myös palvelusetelin arvoon eli käytännössä siihen, minkätasoista hoivaa vanhus saa ja kuinka paljon kunta tukee häntä kustannuksissa. Suomessa jokainen toimija saa valita käyttämänsä mittariston itse. Joutsa on valinnut hyvin harvinaisen mittariston: samanlainen on käytössä ainoastaan Kuopiossa.

 

Kyseistä mittaristoa on kritisoitu erityisesti siksi, että se keskittyy toimintakyvyn fyysiseen mittaamiseen. Jos muistisairas vanhus saa lusikan oikein päin suuhun, hän on mittariston mukaan toimintakykyinen. Se jää mittaamatta, muistaako vanhus syödä säännöllisesti. Hovila toivoo, että koko Keski-Suomi käyttäisi samaa toimintakykymittaria.

– Se takaisi, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.