20. helmi, 2019

Puoluevaltuuston puhe marraskuussa 2018

Arvoisa puoluevaltuuston puheenjohtaja

Puoluejohto

Hyvä puoluevaltuusto

 

Potilaat ajautuvat hallitusti ja vähemmän hallitusti päivystyksellisen terveydenhuollon piiriin. Liikenneonnettomuus ja murtunut reisiluu tai äkillinen aivoverenvuoto ja vuodon poisto päästä tai äkillinen sydänkohtaus.

Raskas leikkauskirurgia ja sairaalan päivystystoiminta kuuluvat yhteen. Toimiva sairaala erilaisineen toimintoineen tarvitsee asiantuntijoita. Kuinka käy jatkossa loukkaantuneiden potilaiden, jotka tarvitsevat kirurgiaa onnettomuuden jälkeen? Päivystysvalmius, jota sairaalat saa tehdä edelleenkin, tarvitse hyviä lääkäriosaajia tässä asiassa. Toivottavasti saamme pitää Keski-Suomessa leikkaustoimintamme hyvässä, laadukkaassa toiminnassa edelleenkin. Keskittämisen isot ongelmat liittyvät myös siihen, että sellaisten sairaaloiden, joiden toimenpidevalikoima on kovin rajoittunut, on vaikea rekrytoida eri erikoisalan lääkäreitä. Jos taas osaajia ei saada, eivät päivystyspalvelutkaan toimi tehokkaasti. Miten äkilliset tai pitkäaikaiset sydänsairaudet, tarjotaanko potilaille riittävää osaamista turvallisen matkan päässä tai ilman pitkiä jonoja?

Edustamani järjestön Tehy ry:n näkemyksen mukaan erikoissairaanhoitoa ei voi vaarantaa, jossa on hyvin toteutettu päivystys, varautuminen, tutkimus ja koulutus. Pelkästään vastaanotolle pääsy ei riitä – tärkeintä on hyvä ja vaikuttava hoito ja kuntoutus. Laadukas hoito tuottaa kustannussäästöjä paljon tehokkaammin kuin huono.

Mutta jos maakuntaa ei tule niin saako terveydenhuollon yksityistäminen lisää valtaa esimerkiksi leikkaustoiminnan voimakkaaseen yksityistämiseen. Julkinen ja yksityinen sektori tekee molemmat vaikuttavaa työtä potilaaseen nähden, mutta yksityinen sektori on profiloitunut enemmän yksittäisoireen hoitoon, mutta julkinen sektori hoitaa edelleen moniongelmaiset ja monisairaat potilaat, pitkällä aikajänteellä.

Terveydenhuollon kustannusleikkauksissa julkiset sairaalat pyrkii tekemään kustannusten leikkausta, organisaation sisällä hoidosta tinkimättä. Toivottavasti tulevat ja tämän hetkiset politiikan leikkaukset ovat potilasturvallisia niin että meillä on tulevaisuudessakin, kymmenien vuosien päästä terveitä aikuisia, jotka huolehtivat yhteiskunnan toimivuudesta.

Ja saataisiinko me vanhusten eri hoitomuodot toimiviksi toiminnoiksi ja saattohoito koko Suomeen toimivaksi systeemiksi, jotta arvokas ikääntyminen päättyy arvokkaasti