24. tammi, 2017

Mielipidekirjoitus Joutsan seutu 25.1.2017

TURVALLINEN VANHUUS

 

Vanhusten määrä kasvaa, ihmiset elävät pitempään. Ihmiset ovat tutkimuksen mukaan ikääntyneenä aktiivisempia, mutta Suomessa on suuria alueellisia eroja. On hienoa, että ihmiset pystyvät elämään kotona pitempään ja omaishoidon sekä kotipalvelun turvin sitä voidaan turvata, kun vanhuksen omat voimavarat eivät riitä kaikkeen arkipäiväiseen toimintaan.

Aktiivisen vanhenemisen monimuotoisuus; tavoitteet, toimintakyky, toiminta ja koetut toimintamahdollisuudet vaikuttavat paljolti vanhenemisen positiivisuuteen. Mitä pitempään ihminen pysyy terveenä ja saa vaikuttaa omaan elämänkulkuun niin se tuo mukanaan positiivista aktiivista vanhenemista.

Kun ihmisen toimintakyky laskee ja sairaudet tuovat mukanaan elimistön heikkenemistä, voidaan turvata kotihoitoon. Kotihoidolla pyritään hyvää vanhusten hoitoon kotona, mutta monesti takana on kustannusten alentamisen tarkoitus kunnassa. Kotihoidon myötä monilla vanhuksilla pystytään turvaamaan kotona asuminen, mutta jos vanhuksen elinpiiri rajoittuu vain makuuhuoneeseen ja ehkä keittiöön niin silloin kotihoito ei ole se paras vaihtoehto. Rajoittunut elinpiiri on tae huonolle elämänlaadulle.

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu iäkkäille ja sairaille vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja hoivaa eivätkä pärjäisi kotona. Pitkäaikaishoidon yleisenä tavoitteena olisi järjestää vanhuksille kodinomainen ja yksityisyyttä kunnioittava asuinympäristö, joka edistäisi myös kuntoutumista ja omatoimisuutta. Nykyään puhutaan  tehostetutusta palveluasumisesta sekä paljon puhutuista laitospaikoista, joista monessa kunnassa pyritään nyt eroon.  Ainoastaan lääketieteellisellä diagnoosilla tai turvallisuus-sanalla heltiää nykyään laitospaikka vanhukselle.

Mutta vanhus tarvitsee turvallisuutta ja vanhuksella on varmasti monia lääketieteellisiä diagnooseja silloin, kun käsi ei kykene enää viemään ruokaa suuhun tai vanhus ei saa siirrettyä itseään suihkuun. Monesti vanhuksen dementiasairaudet tai muut neurologiset sairaudet tekevät huononnusta siinä määrin, että on parempi jonkun muun huolehtia vanhuksen lääkityksestä ja olla läsnä samassa rakennuksessa.

Eikö meidän pidä lähteä siitä, että jokaisella Joutsalaisella on oikeus hyvään vanhuuteen ja turvalliseen ikääntymiseen. Laitoshoidon eri tasoista sekä riittävästä henkilöstöstä tulee huolehtia. Palveluyksiköiden yksityistämisellä annamme alun palapelimaiselle toiminnalle, joka ei turvaa hyvää terveydenhuollon kehitystä ja saumatonta yhteistyötä.