2. huhti, 2015

17. Mielipidekirjoitus KSML 2.4.2015

MIELIPIDEKIRJOITUS KSML 2.4.2015:

 

VANHUSTEN KOTIHOITOPALVELUT POTILASTURVALLISUUTTA NOUDATTAEN

 

Julkisuudessa on paljon keskusteltu siitä kuinka omaisten tulisi ottaa vastuu vanhusten hoidossa ja kuntien pitäisi purkaa laitosasumisen paikkoja. Vanhus voidaan hoitaa kotona omaishoidon tuen turvin. Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus ja sitä myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Toivon, että seuraavalla eduskuntakaudella saadaan omaishoitotuki Kelan maksettavaksi, jolloin eriarvoisuus omaishoitajien välillä vähenisi ja eriarvoisuus kuntien kesken poistuisi.

Väestön keski-iän noustessa yksinäisiä ja huonokuntoisia vanhuksia on tulevaisuudessakin ja sen varaan ei voi laskea, että kaikki vanhukset pärjäävät sairaana yksin kotona tai omaisen kanssa. Kotihoidossa hoitajilla on kiire ja monissa kunnissa hoiva- ja palveluasumista on riittämättömästi. Kansansairauksien lisääntyminen, syrjäytyminen, työvoiman vähentyminen ja siiloutunut palvelujärjestelmä lisäävät potilasvahinkoja ja heikentävät kokonaisuudessaan potilasturvallisuutta.

Vanhuspalvelulaki sääti laitoksiin hoitajamitoituksen, mutta kotihoitoon sitä ei ole tehty. Kotihoidon arkea näyttäisi olevan, että vanhuksia voidaan ottaa lisää asiakkaaksi ja sama hoitohenkilömäärä hoitaa lisääntynyttä asiakasmäärää. Monilla paikkakunnilla hoitajat kertovat, että heillä jää esimerkiksi iltavuorossa vanhuksia väliin kun kaikkien luona ei ehditä käymään. Kunnan kotipalvelu tulee toteuttaa niin että kunta voi osoittaa riittävät resurssit eettisesti päivänvaloa kestävän kotihoidon toteuttamiseksi

Kotihoidon toimintaa tulisi kehittää varmistamalla riittävä henkilöstömäärä ja luomalla yhteiset hoitokäytänteet koko Keski-Suomessa. Organisaation johdossa pitää korostua osaamisen, koulutuksen ja työelämän käytäntöjen tunteminen. Oman alueensa asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen pitää nyt keskittyä määrittämään tavoitteet lähipalveluille ja asiakkaan hoidon laadulle ja vaikuttavuudelle niin että potilasturvallisuuslain pykälät toteutuvat.