22. tammi, 2015

10. Subjektiivinen päivähoito-oikeus 21.1.2015

Innostuin kirjoittamaan mielipidekirjoituksen tämän päivän Keskisuomalaisen jutun perusteella. jos eivät julkaise niin on ainakin tässä luettavissa.....
------------

Lapsella ja perheellä on oikeus hyvään arkeen. Monet tutkimukset puoltavat sitä, että lapsen paikka on kotona kolme vuotiaaksi saakka. Toisaalta jokainen lapsi hyötyy pedagogisesta varhaiskasvatuksesta niin kuin Kalliomaa toteaa Keskisuomalaisessa 21.1.2015. 
Kunnissa lasketaan helposti euroissa, mitä maksaa päivähoidon järjestäminen, mutta päättäjät eivät usein ajattele lapsen mahdollisuuksia saada ammattilaisten tarjoamaa tukea hoitopaikoissa. Samalla myös vaikeutetaan niiden perheiden tilannetta, jossa perhe tarvitsee kokopäiväistä hoitopaikkaa lapselle. Tuen tarve voi auttaa perhettä selviytymään vaikeista tilanteista, joita tuoreen äidin väsymys tai masennus voi aiheuttaa. 
Subjektiivinen päivähoito-oikeus voi toimia matalan kynnyksen palveluna tämänkaltaisissa tilanteissa ollen myös lapsen edun mukaista leimaamatta perhettä ja lasta tarpeettomasti. Avun tarve voi olla lyhytaikainenkin synnytyksen jälkeen, jolloin voi olla eduksi, että vanhempi lapsi on hoidossa ja pienempi lapsi äidin kanssa kotona. Samoin lisääntyvä työttömyys ja psyykkiset ongelmat kasvattavat perheiden ongelmia ja tällöin lapselle on eduksi subjektiivinen päivähoito-oikeus.
Lastenhoitopalveluissa on polarisoitunut käyttö, jota on tutkittu Suomessa. Vanhempien iän, koulutustason ja perhemuodon on havaittu vaikuttavan päivähoidon käyttöön. Kunnallisen hoidon käyttö on yleisempää mitä vanhempi ja korkeammin koulutettu äiti on on. Päivähoitopalvelujen käyttö yleistyy perheen tulotason noustessa. Mitä pienemmät perheen tulot ja mitä vähemmän koulutusta äidillä on, sitä epätodennäköisemmin käytetään hoitopalveluita. 
Onko subjektiivisen oikeuden rajoittaminen kustannustehokasta, koska varhaiskasvatuksella on merkitystä elinikäisen oppimisen perustana. Tällä voi olla vaikutusta siihen, että lapsi saa hyvät valmiudet hoitopaikassa ja myöhemmin esimerkiksi koulunkäynti saattaa sujua paremmin, kun on saavutettu ryhmätyön ja verkostoitumisen alkutaitoja hoitopaikassa. Toivottavasti pääsemme siihen, että päivähoidon ja siihen liittyvän varhaiskasvatuksen muoto ja toiminta-aika tulee määräytyä lapsen tarpeen ja edun mukaan.

Sari Hovila
kansanedustajaehdokas (kesk.)