19. tammi, 2015

5.Ensivasteasiaa 22.12.2014

Keskisuomalaisessa tänään....
Keskustalle povataan hyvää kannatusta ja ehdokkaita läpi neljä nykyisen kolmen sijaan. 
Keskisuomalaisen teettämän kyselyn mukaan sain kolme mainintaa, hyvä juttu!

Pienemmällä otsikolla samaisessa lehdessä oli Suomen Pelastusalanliiton teettämä tutkimus vapaaehtoistoimijoiden käytöstä Ensivasteessa ja Vapepan toiminnoissa, jotka ovat vähentyneet huomattavasti ja joka valitettavasti karsii palveluja maaseudulla hätätilanteissa.

Hätäkeskuslaitoksen uusissa määrityksessä ensivastetta ei lähetetä yhtä tehokkaasti hätätilanteeseen ambulanssin kanssa kuin mitä ennen. Ensivastejärjestelmän kehitys 2000-luvun alussa Keski-Suomessa toi hyvin turvaa hätätilanteisiin maaseudulla. Jos joku sai sairaskohtauksen, hengitysvaikeuden tai joku meni elottomaksi niin paikallinen palokunta saavutti potilaan nopeammin kuin ambulanssi. Monesti hätätilanteessa annettu happihoito tai vaikka vain rauhoittelu helpottaa potilaan oloa siksi aikaa kun ambulanssi tulee esimerkiksi 20-50:n kilometrin päästä. Ja elottomuudessa on oma merkityksensä potilaan jatkon kannalta, että apu on lähettyvillä eikä puolen tunnin päässä.

Nyt ensivastetta hälytetään enää harvoin hälytyksiin. Vapaaehtoisten palokuntalaisten saavuttama hätätilanteiden osaaminen häviää, kun tilanteita ei tule vuodessa kovinkaan monta ja kuinka moni harvasta hälytyksestä osuu palokuntalaisten omalle kohdalle?

Päivystävät terveysasemat pikkuhiljaa karsiutuvat pois ja monella Keskisuomalaisella on pitkä matka päivystyksen piiriin. Monissa sairauksissa me voimme odottaa vaikka seuraavaan päivään ja mikä olisi joskus ihan suotavaakin. Keskussairaalan päivystyksessä käydään joskus samalla reissulla, kun käydään ruokakaupassa. Onko silloin välitön tarve hoitoon? Turhaan ruuhkauttaen päivystystä.

Hätätilanteisiin lukeutuvat hengitysvaikeudet, elottomuus, suuret verenvuodot, tajuttomuus ja sairaskohtaukset. Näissä tapauksissa jokin haittasysteemi vaikuttaa ihmisen peruselintoimintoihin ja heikentää hoidon vastetta, jos hoitoa ei saada nopeasti. Tamperelainen ensihoidon ylilääkäri kirjoitti muutama päivä sitten Keskisuomalaisessa, että meillä on lähes tehohoidon tasoisia ambulansseja, ei mitään hätää. Tämä pitää paikkaansa, että meillä on osaavaa henkilöstöä ambulansseissa ja he antavat hyvää hoitoa ammattimaisesti potilaalle laadukkailla välineillä, mutta moneen Keski-Suomen reuna-alueen kuntiin on pitkät etäisyydet ambulansseilla.

Miksi me säästämme vapaaehtoissektorin tarjoamasta palvelusta, joka lisäisi omalta osaltaan potilasturvallisuutta kunnassa?

Hyviä vointeja kaikille!
Toivottaa ensivastekouluttaja Sari