Olin kuuntelemassa alkuviikosta TeamPlanetin toimintaa. Terveys-ja sosiaalipuolen ammattilaiset ovat koonneet ryhmän, jotka ovat mukana edistämässä kaveriverkostoja kouluissa, tukevat lasten toimintaa, pyrkivät vähentämään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lasten ja nuorten joukoissa.
Toiminnan hyvänä puolena on se, että ryhmän jäsen tai jäsenet menevät kouluun ryhmän sisälle mukaan toimintaan ja he auttavat lasta ja nuorta matalan kynnyksen periaatteella. Tämänlainen toiminta on ennaltaehkäisevää ja tukevaa toimintaa, jota yhteiskunnassa tarvitaan lastensuojelun vähentämiseksi.
Käykää tutustumassa toimintaan www.teamplanet.fi